เลขที่ประกาศPRบริษัทโครงการประเภทวันที่ประกาศราคากลางDownload
620010 ICT19-PH005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุง Datacenter สำหรับศูนย์ฝึกอบรม Pinehurst และ DR Site การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/07/2019 1,840,473.83 Download
620012 ICT19-PH008 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Network การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 05/08/2019 719,530.06 Download
620014 ICT19-EN002 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษา Trend Micro Licenses ประจำปี 2563 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19/09/2019 684,479.00 Download
620015 ICT19-EN005 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด งานจัดหาและติดตั้ง Storage สำหรับ HQ และ DR Site การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 08/10/2019 2,998,140.00 Download
620016 ICT19-PH015 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Privileged Access Management การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 16/09/2019 2,795,696.00 Download