Procurement News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ OIP ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบส่งข้อเสนอ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License ระบบ Talento สำหรับ ๑,๓๐๐ Users โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบ Talento Enhancement โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 8